Termes i condicions

Identificació Empresa

ASENSIO BLANES S.L.U.
C. Raco d’en Portes, 6 - Baixos
17300 Blanes (Girona)
CIF: B-17736760
Inscrita en el Registre Mercantil de Girona Too 1903, Llibre 0,
Secció 8, Foli 66, Fulla GI-31734
Telèfon: 972330231
asensio@asensioblanes.com

Condicions generals de venda

Les presents condicions generals de venda s'apliquen estrictament a totes les vendes de productes efectuades a Espanya per Asensio Blanes, S.L.U.
 
Tot comanda implica necessàriament títol de condició essencial, determinant i imprescindible, l'acceptació sense reserves pel client de les condicions generals de venda d'Asensio Blanes, S.L.U. vigents el dia en què es realitzi la comanda.
 
La interpretació i l'execució de les condicions així com tots els actes que siguin conseqüència d'elles, quedaran sotmesos al dret espanyol.
Els preus publicats en la web d'Asensio Blanes S.L.U. són en Euros i són vigents tret que existeixi error tipogràfic. Tots els preus porten I.V.A exclòs o inclòs segons s'indica en la web o fitxa del producte. L'Iva serà el vigent a cada moment.
 
En formular la comanda el client pot triar entre les diferents modalitats de pagament exposades en la web.
Les quals són: Targeta Bancària, transferència bancària, Paypal i Bizum.
 
Les ofertes presentades per Asensio Blanes, S.L.U. són vàlides dins del límit d'existències disponibles i de les dificultats imposades pels nostres proveïdors.
 
Les fotografies i descripcions dels productes en venda són en alguns casos orientatius i no comprometen de cap manera al venedor.
 

Lliurament de mercaderia

Els productes adquirits es lliuressin a la persona i adreça indicada en la comanda.
 
Les factures s'enviaran amb la comanda, via e-mail o per correu ordinari.
 
Dissabtes, diumenges i festius no es cursaran comandes, la demora de les quals no impliqués l'anul·lació de la comanda ni cap indemnització.
 
Una comanda es considerarà lliurat en el moment en què el transportista lliura el paquet o paquets al client i aquest signatura el document de recepció de lliurament. Correspon al client verificar l'estat de la mercaderia a la recepció i indicar totes les anomalies en l'albarà de recepció de lliurament.
 
Els terminis de lliurament depenen de la forma de pagament triada.
 
Els pagaments realitzats mitjançant targeta de crèdit, l'enviament és a càrrec de l'empresa de transport. Si la forma de pagament triada és mitjançant transferència bancària o bizum, no es realitzarà l'enviament de la comanda fins que no es disposi de la confirmació bancària o justificant de la transferència.
 

Devolucions i anul·lacions

 
Complint amb la normativa vigent, el comprador té dret de retornar qualsevol article en el termini de 7 dies des de la data de recepció.
 
Haurà de ser retornat en el seu embalatge original i en perfectes condicions. En la major brevetat possible, després de la seva recepció es procedirà al seu reemborsament. Abans de realitzar la devolució, haurà de comunicar-ho a Asensio Blanes, S.L.U.
 
Si el motiu de la devolució és per material defectuós o no correspon amb el sol·licitat, Asensio Blanes S.L.U. correrà amb les despeses de la devolució.
Si el motiu de la devolució és que la comanda no satisfà al client, se li reemborsés l'import però no les despeses d'enviament ni les despeses de devolució, que són a càrrec del comprador.
 
En cap cas s'abonaran articles als quals s'hagi manipulat explícitament per a canviar el seu funcionament.
 
Si la comanda és anul·lada abans de la sortida de la mercaderia, el client no tindrà cap despesa. En cas de realitzar-se després d'haver sortit la comanda, el client tindrà al seu càrrec les despeses d'enviament així com les despeses de devolució d'aquesta mateixa comanda.
 

Garanties

 
La garantia serà d'un any a partir de la data de factura o l'establerta pel fabricant en defecte d'això amb totes les seves condicions.
 
La garantia no cobreix aquells defectes provocats per un ús incorrecte del producte i/o manipulació del mateix diferent a la necessària per a establir la seva naturalesa, característiques o el seu funcionament. En aquests casos el consumidor haurà de fer-se càrrec de la reparació.
 
Queden, per tant, exclosos de la garantia: